MATERIÁLY ČLENSKÉ SCHŮZE 2018

 

POZVÁNKA

 

na jednání členské schůze RC Havířov,

 

která se uskuteční v banketce podniku HQ restaurant a Caffe Bar, Dlouhá třída 872/18a (zastávka MHD u fontány Jitřenka)

v sobotu 24. února 2018 v 9:30 h.

 

Výkonný výbor RC Havířov, z.s. svolává podle článku VIII. 1.1 členskou schůzi (dále jen ČS)

s programem:

 

  1.       Zahájení, schválení jednacího řádu, schválení programu ČS,

  2.       Volba pracovního předsednictva a komisí,

  3.       Zprávy o činnosti a plnění usnesení minulé ČS, zpráva o hospodaření, revizní zpráva,

  4.       Zpráva mandátové komise,

  5.       Volba delegátů na VH ČSRU a OS ČUS,

  6.       Přestávka s občerstvením vyhlášením Ragbisty roku 2017,

  7.       Návrhy:    a)  Strategický plán rozvoje RC Havířov na období 2017-2020,

                             b)  Koncepce rozvoje mládežnického ragby v RC Havířov na období 2017-2026,

                             c)  Rámcový plán činnosti a plán klubových akcí na rok 2018,

                             d)  Rozpočet RC na rok 2018,

  8.       Diskuse ke zprávám a návrhům,

  9.       Návrh na usnesení z jednání ČS a diskuse k návrhu na usnesení – hlasování o přijetí usnesení

10.       Závěr

 

Při prezenci je nutno doplatit dlužné členské a klubové příspěvky, licenční a jiné poplatky za předchozí roky. Za rok 2018 je třeba zaplatit členský příspěvek, licenční poplatek a klubový příspěvek za 1. čtvrtletí nebo za 1. pololetí.

 

Členská schůze je vrcholný orgán RC – rozhodnutí členné schůze je závazné pro všechny členy, je proto nutné, abys o plánech RC věděl, projednal je a svým hlasem rozhodoval o jejich přijetí!

 

Ing. Radomír Kloda v.r.

Předseda RC

 


 

Výkonný výbor RCH žádá o potvrzení účasti na VČS

 

I když účast na ČS patří k základním povinnostem členů, zkušenost ukazuje, že jsou členové, kteří tuto povinnost neplní a na ČS nechodí. Mnohdy jsou to právě ti, kteří ani neplatí členské a klubové příspěvky a klubu tak působí další škody tím, že klub musí zaplatit objednané a nezkonzumované občerstvení, jehož hodnota v dnešní době nepředstavuje zrovna malou částku.

 

Účast potvrďte e-mailem na adresu havirov@rugby-cz.com, telefonicky 605 373 239, nebo osobně v kanceláři sekretariátu RC

 

 


MATERIÁLY ČLENSKÉ SCHŮZE 2017

 

HODNOCENÍ PLÁNŮ A USNESENÍ ČS

 

Hodnocení plnění Strategického plánu RC Havířov na léta 2014-2017
Hodnocení plnění revidovaného Projektu rozvoje
mládežnického ragby na léta 2007-2017
   
Plnění termínového plánu činnosti na rok 2016
Plnění usnesení členské schůze 2016