Collapse Statistika
Přístupy:
Aktuálně je zde: lidí
Collapse Ragbisté roku 2017
 

Collapse Nabízíme
Půjčování vlajek
10 Kč/den
Collapse Bazar - prodám
Tyto nové kopačky a mnoho dalších věci nyní najdete v rubrice 
Collapse Neschází ti něco?
The Weather Channel

Jsou tu další úpravy pravidel
Pá, 11.Srpen 2017 v 11:52
Autor: (an)

Jsou tu další úpravy pravidel

 
 
Na rozdíl od jiných sportů se ragby pravidel nijak konzervativně nedrží, proto se pravidla mění téměř co půl roku. Ostatně jak kdysi dávno pravil jeden funkcionář IRB: „Pravidla se musejí měnit, protože hráči vždycky najdou způsob, jak je přelstít!“ A tak nám již na severní polokouli platí od 1. srpna změny a úpravy, které testovali Britští a Irští Lvi už při letním turné na Novém Zélandu. Úpravy mají za cíl hru zjednodušit a učinit ji bezpečnější. Odbourává také fintu, se kterou v rucku přišli při Six Nations Italové, nyní stačí k vytvoření rucku jediný hráč.
 
 
 
 
Pozor! Tento článek je pouze informativní, toto není oficiální znění změn pravidel Sboru rozhodčích ragby ČSRU!
 
 
Úpravy od 1. srpna:
 
K úpravám, které již Sbor rozhodčích ČSRU vydal již dříve s platností od 1.7.2017 (3.6.h - nesoutěžní mlýny; 5.7.e - TK po uplynutí hrací doby; 8.1.a - výhoda; 9.A 1 - trestná pětka; 19 – definice autu), přibývají další změny:
 
 
Hra po složení
 
Upravuje se paragraf 15.4 (c) pravidla o skládce, které dosud ukládalo hráčům vstát ze země předtím, než mohli hrát míčem, přičemž mohli k míči přistoupit z kterékoliv strany, pravidlo se mění v tom, že hráčům ukládá povinnost přistoupit k míči pouze ze „své“ strany.
 
 
 
Ruck
 
Pravidlo 16 Ruck upravuje definici tak, že ruck začíná v okamžiku, kdy nejméně jeden hráč stojí na nohou nad míčem, (rozumí se situace, kdy na zemi leží složený a skládající hráč) v tomto momentu začíná platit ofsajdová linie. Stojící hráč může brát míč do rukou, ale v okamžiku, kdy se připojí hráč protistrany, už míč brát do rukou není možno.
 
Cílem úpravy je znemožnit situace, ke kterým docházelo v letošním utkání Six Nations Anglie - Itálie, kdy se italští hráči vůbec nezapojovali do rucku, nebyli v kontaktu se soupeřem, takže se de facto ruck nevytvořil a další hráči uskupení oběhli a volně hráli míčem, což Angličany silně zaskočilo. Úprava podle autorů změny zjednodušuje a zpřehledňuje situaci jak pro rozhodčí, tak pro hráče.
 
Další úprava se týká pravidla 16.4 – ostatní přestupky v rucku, kam přibývá ustanovení o zákazu vykopávat míč z rucku, hráči mohou pouze „zahrábnout“ míč na vlastní stranu (směrem ke svému vlastnímu brankovišti). Trestem za provinění proti tomuto pravidlu bude trestný kop.
 
 
 
Lapení
 
Drobná úprava se dotkla definice lapení (pravidlo 18), kdy nově míč musí překročit rovinu linie 22 metrů, jinými slovy, míč musí být skutečně zachycen uvnitř obranného území. Dosud hráč, který měl jednu nohu na čáře 22 m a chytal míč před čárou, byl považován za hráče v obranném území.
 
 
 
Mlýn
 
U pravidel o mlýnu (pravidlo 20) přestává platit možnost vhazovat až po pokynu rozhodčího mlýnovce (20.5), nyní bude mlýnovka vhazovat bez signálu od rozhodčího.
 
Mlýnové spojky mohou legálně dělat to, co dělaly vždy a dělají bez ohledu na pravidla, to znamená, že mohou stát na šířku ramenou od myšlené středové linie uličky mlýna blíže své první řadě. Pravidlo však stále neumožňuje vhazování do druhé řady, což přes zákaz v dosavadních pravidlech mlýnovky činí. Pravidlo stále mluví o vhození rovně.
 
Vazač nyní může brát míč mezi nohama druhé řady, upravuje se tak písmeno b) pravidla 20.9 mlýn – obecné zákazy
 
Další úprava se týká mletí, pravidlo nyní přímo ukládá povinnost hráčům první řady vhazující strany, aby se pokusili míč zahrábnout, pokud se o to vůbec nepokusí, budou potrestáni volným kopem.
 
 
 
Branoviště - bránící hráč v brankovišti
 
Mění a redukuje se sice nenápadné, ale zbytečně komplikované pravidlo 22.9 o bránících hráčích v brankovišti. Paragraf 22.9 (b): hráč, který má jednu nebo obě nohy na nebo za brankovou čárou a zvedne míč, který se nachází před brankovou čárou, zvedl míč ve hřišti, dosavadní znění považovalo takový akt za zanesení míče do brankoviště. Současně se ruší paragraf 22.9. (c)
 
Podobně se upravuje paragraf 22.9 (d) přičemž se ruší paragraf 22.9 (e): Pokud hráč má jednu nebo obě nohy na nebo za koncovou čárou hřiště případně na nebo za autovou čárou brankoviště a zvedne nebo chytí míč nacházející se v brankovišti, způsobí umrtvení míče.
Collapse Najít na stránkách
Collapse Partneři
Collapse Máme 50 let - klikni na logo
Collapse Rugby v TV
Collapse Podpořili naše projekty
Collapse Zveme vás


Collapse Přidej se k nám
Collapse Pozvánka pro veterány